Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy Các đơn vị quản lý nhà nước khối Văn phòng trực thuộc Sở  
17/07/2013
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Xem tiếp
15/07/2013
Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước khối Văn phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; phòng Khoáng sản; phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung như sau: