Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong hai ngày 25/2 đến 26/2/2016, tại Lào Cai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 của ngành Tài nguyên và Môi trường.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Thanh-tra-Phap-che/Hoi-nghi-Tap-huan-nghiep-vu-thanh-tra-kiem-tra-va-trien-khai-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-nam-2016-cua-nganh-Tai-nguyen-va-Moi-truong-1710/"> Xem tiếp </a>

 

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại diện các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo và công chức Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương...

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015 của ngành tài nguyên và môi trường; báo cáo đánh giá những vấn đề vướng mắc, nổi cộm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; những vấn đề quản lý nhà nước rút ra qua thanh tra, kiểm tra; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo tổng hợp những nội dung Thanh tra Bộ, Bộ trả lời các địa phương hỏi về chính sách pháp luật thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề vướng mắc các Sở đề xuất; Báo cáo tổng hợp những vấn đề về tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; Triển khai Kế hoạch chi tiết của Thanh tra Bộ và các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tham luận và trao đổi của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả công tác thanh, kiểm tra trong toàn ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2015, cũng như trao đổi, thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra kiểm tra, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Tải tài liệu báo cáo hội nghị tại đây

Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)